גבריאלFather’s profession: גמל מקצוע האב:
Father’s cosmic role: צדיק תפקיד האב בקוסמוס:
Color of father’s halo: צהבהב צבע ההילה של האב:
Muse’s Father: אורסון וולס המוזה של האב:
Chronic conditions: Yes | כן

אוסתיאופורוזיס
מחלות כרוניות:
Child characteristics: From her nest in the holm-oak tree the Nightingale heard him, and she looked out through the leaves, and wondered.

\”No red rose in all my garden!\” he cried, and his beautiful eyes filled with tears. \”Ah, on what little things does happiness depend! I have read all that the wise men have written, and all the secrets of philosophy are mine, yet for want of a red rose is my life made wretched.\”

\”Here at last is a true lover,\” said the Nightingale. \”Night after night have I sung of him, though I knew him not: night after night have I told his story to the stars, and now I see him. His hair is dark as the hyacinth-blossom, and his lips are red as the rose of his desire; but passion has made his face like pale ivory, and sorrow has set her seal upon his brow.\”

\”The Prince gives a ball tomorrow night,\” murmured the young Student, \”and my love will be of the company. If I bring her a red rose she will dance with me till dawn. If I bring her a red rose, I shall hold her in my arms, and she will lean her head upon my shoulder, and her hand will be clasped in mine. But there is no red rose in my garden, so I shall sit lonely, and she will pass me by. She will have no heed of me, and my heart will break.\”

מאפייני הילד:

Preferred religious orientation of child:
Humanistic principles alone | עקרונות הומניים בלבד,קריפטולוגיה טרסצננטלית עכשווית השקפה דתית רצויה לילד:
Knowledge imprinted at time of birth: סודות הקבלה למס הכנסה ידע מוטמע בעת הלידה:
Identity: The child would have a unified personality and a concrete, stable identity | הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: כדי שיוכל לחיות חיים יפים, משעממים וענוגים נימוק:
Willingness to distribute embryos: Yes | כן נכונות להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: