פופקורןThe child’s fate: לעטוף בעיתון גורל התינוק:
Father’s profession: מקצוע האב:
Father’s cosmic role: תפקיד האב בקוסמוס:
Color of father’s halo: צבע ההילה של האב:
The Father’s Muse: המוזה של האב:
Chronic conditions:
מחלות כרוניות:
Child characteristics: מאפייני הילד:

Preferred religious orientation of child:
השקפה דתית רצויה לילד:
Knowledge imprinted at time of birth: ידע מוטמע בעת הלידה:
Identity: זהות:
Explanation: נימוק:
Willingness to distribute embryos: נכונות להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: