פליני
Father’s profession: פולמוסאי מקצוע האב:
Father’s cosmic role: קולמוסאי תפקיד האב בקוסמוס:
Color of father’s halo: ארגמן צבע ההילה של האב:
Muse’s Father: זיקית המוזה של האב:
Chronic conditions: Yes | כן

שחפת
מחלות כרוניות:
Child characteristics: לפעמים טוב יותר להיות כבול מאשר להיות חופשי מאפייני הילד:

Preferred religious orientation of child:
Judaism | יהדות ,Christianity | נצרות השקפה דתית רצויה לילד:
Knowledge imprinted at time of birth: קיימת תקווה אך לא עבורנו ידע מוטמע בעת הלידה:
Identity: The child would have a fragmented and flexible identity and an alternating sense of self | הילד יהיה בעל זהות מפוררת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: לצורך העניין נימוק:
Willingness to distribute embryos: Yes | כן נכונות להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: