שי אלכסנדורניFather’s profession: כיסא נדנדה מקצוע האב:
Father’s cosmic role: אבק כוכבים תפקיד האב בקוסמוס:
Color of father’s halo: צהוב צבע ההילה של האב:
The Father’s Muse: מיכאל קולהאס המוזה של האב:
Chronic conditions: No | לא

מחלות כרוניות:
Child characteristics: היכולת להשלים ולהתגבר מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
Humanistic principles alone | עקרונות הומניים בלבד
השקפה דתית רצויה לילד:
Knowledge at time of birth: אינדיבידואליזם ידע בעת הלידה:
Identity: The child would have a unified personality and a concrete, stable identity | הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: תחושה נימוק:
Desire to distribute embryos: No | לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: