אופק זוהרNationality: יהודי לאום:
Father’s cosmic role: מדריך תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: אומו ומיטוזה (חפשו ביוטיוב, כי אנחנו אומואים גם), אני, ועצמי לבדי גם אגב המוזה של האב:
Child characteristics: תינוק מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עקרונות הומניים בלבד
בעצמו
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: אמת חוקה:
Knowledge at time of birth: מודעות עצמית ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: נימוק:
Desire to distribute embryos: כן תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף:
Array

—error12—

—6—

” />