אילן מויאלNationality: ישראל לאום:
Father’s cosmic role: אב פוטנציאלי תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: פרידריך ניטשה המוזה של האב:
Child characteristics: על-אדם שיבשר את תום עידן הכאוס, הגזענות, והשונות. מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עקרונות הומניים בלבד
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: שוויון לכל חוקה:
Knowledge at time of birth: ידע בעת הלידה:
Identity: זהות:
Explanation: נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: