בנימיןNationality: ישראלי לאום:
Father’s cosmic role: אריכאולג תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: פו הדוב המוזה של האב:
Child characteristics: לאמא שלו יפה מידי חכם וקורא את הסביבה מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
ישות חייזרית שייסדה את הגזע האנושי
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: לכבד את הזולת חוקה:
Knowledge at time of birth: ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: נימוק:
Desire to distribute embryos: כן תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: