ההורים של נהרNationality: יהודי לאום:
Father’s cosmic role: ההורים של תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: אלוהים המוזה של האב:
Child characteristics: נרצה שהתינוק יתן לנו את כל הגנים המתאימים בדיוק בשביל מאה אחוז התאמה להשתלת מח עצם לילד שלנו- נהר מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
באחדות הבורא
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: 1.ואהבת לרעך כמוך.
2.להיות נדיב.
חוקה:
Knowledge at time of birth: שהוא אהוב ומוגן ומגיע לעולם שיאיר לו פנים והוא יאיר לו בחזרה ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: כי זה מתאים לנהר נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: