חיים בירןNationality: יהודי לאום:
Father’s cosmic role: אדם חופשי המדשן את הסביבה בחומרי ‘אחריות’ תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: היצירות של מרסל דושאן המוזה של האב:
Child characteristics: דומה לפינוקיו, עם אף משתנה. רצוי שיהיה לחברי הקהילה סמן חיצוני בולט לעין המעיד עליהם, קשה לסמוך אל מילתם בלבד.
מעין יתרון או חיסרון בדרך להיות יצור היברידי, סוג של סייבורג עקר שאינו מתרבה.
מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
דאיזם (יישות טרנסנדנטלית בלתי מוגדרת)
ישות חייזרית שייסדה את הגזע האנושי
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: אל תגיע למצב בו תהיה חייב לחיות על חשבון האחר. חוקה:
Knowledge at time of birth: יצר ההישרדות שלא על ידי התרבות ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: על מנת להשאיר את הדלת לעתיד פתוחה תמיד נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: