יוחנן המשפיל

Father’s profession: מטביל מקצוע האב:
Father’s cosmic role: מתבל תפקיד האב בקוסמוס:
Color of father’s halo: ירוק צבע ההילה של האב:
The Father’s Muse: אלווין הצ\’יפמנק המוזה של האב:
Chronic conditions: Yes | כן

אימפוטנציה

מחלות כרוניות:
Child characteristics: לאהוב הכל ואת כולם, להקריב את עצמנו תמיד לאהבה, מעיד על כך שאין אנו אוהבים איש
הסיגר הוא לא סתם תענוג, אלא פִסגת כל התענוגות כולם
מאפייני הילד:
Preferred religious orientation of child: אורתודנטיה השקפה דתית רצויה לילד:
Knowledge imprinted at time of birth: מי שחבריו וקרובי משפחתו נטשו אותו, ימצא עזרה וסימפטיה אצל זרים ידע מוטמע בעת הלידה:
Identity: The child would have a fragmented and flexible identity and an alternating sense of self | הילד יהיה בעל זהות מפוררת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: כי ככה נימוק:
Willingness to distribute embryos: Yes | כן נכונות להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף:

Array

Array—error12—

—6—

” />