מירה צדר

Nationality: ישראלית לאום:
Father’s cosmic role: להביא תינוקות תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: לא יודעת… המוזה של האב:
Child characteristics: מאפייני הילד:
Religious orientation of child: עקרונות הומניים בלבד השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: חוקה:
Knowledge at time of birth: ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: האישיות מתגבשת עם הזמן נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: