פנינה אפיקNationality: אוניברסלי לאום:
Father’s cosmic role: מעודד ומכוון תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: טולוז לוטרק המוזה של האב:
Child characteristics: כזה שמקבל את השונה, מכבד את הבריות, שקול, חם ואוהב, חכם ומשכיל, ויחד עם זה שובב, ספונטני, שטותניק ומלא שמחת חיים.
כזה שיביט במראה ויאהב את מי שנשקף ממנה.
מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עקרונות הומניים בלבד
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: יושר, כבוד האדם, הוקרה ואהבת החיים חוקה:
Knowledge at time of birth: רצוי שיזכור להביט במראה מעת לעת, על מנת שילמד לאהוב את הנשקף ממנה ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: דרכו של הילד תהיה ברורה ועקבית וכך יוכל למשוך אחריו אחרים כדי להגיע לשינוי הרצוי נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: