פרנץ קפקאNationality: יהודי לאום:
Father’s cosmic role: קוץ בתחת תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: חנקה\’לה המוזה של האב:
Child characteristics: דומה לישעיהו הנביא. חוזה, זועם, קוצף.
מרוויח בוחטות של כסף ומפזר לנזקקים.
מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
לא להאמין בדוגמות של שרלטנים. להטיל ספק ולשמר את המרכז.
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: מה ששנוא עליך. חוקה:
Knowledge at time of birth: להטיל ספק. ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: שלא יהיה נוד ברוח. נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: