שבתאי צביNationality: יהודי אדוק לאום:
Father’s cosmic role: משיח תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: אלוהים ישתבח שמו לעד המוזה של האב:
Child characteristics: תינוק שומר מצוות, רצוי שיוולד עם פאות וציצית לשם נוחות. מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
ישות חייזרית שייסדה את הגזע האנושי
עקרונות הומניים בלבד
יהדות
בי
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: אני ה’ אלוהיך ה’ אחד. חוקה:
Knowledge at time of birth: קריאת שמע ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: צריך להאמין וקשה לעשות זאת כשחושבים. נימוק:
Desire to distribute embryos: כן תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: