שושיNationality: ישראל לאום:
Father’s cosmic role: מפיצה תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: קליופה המוזה של האב:
Child characteristics: צולע
שחור
עינים כחולות
מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עקרונות הומניים בלבד
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: לעולם היה נאמן לעצמך חוקה:
Knowledge at time of birth: ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: השרדות נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: