David Kriss

 

 

דיוויד כריס
זכר
ישראלי/בריטי
גר בתל אביב
דובר וכותב 

 

הערות על “האם תינוק זה הוא שלך?”

(בתרגום חופשי מאנגלית)

 

הלם, גועל, דחייה, סוג של אימה.

בגלל שזה כמעט יכול להיות עובר אמיתי- תינוק מת, התינוק המת שלי בתוך קופסא אישית, תינוק מת שלא ידעתי אי פעם שהוא שלי, סוד אפל שמישהו הסתיר ממני. לא, זה לא יכול להיות אמיתי. אני מכחיש אבהות!

עכשיו אני חש כעס כלפי השולחת. מי הוציא מקברו את התינוק המת הזה ושלח אותו אלי?

“אב יקר”, כותבת מירי נישרי במכתב המצורף, האם התינוק הזה הופץ רק לגברים, או שיש מכתב נפרד לנשים? כזה שמתחיל במילים “אם יקרה”? אם לא, אולי לאמנית יש משהו נגד גברים. אולי זה מין טריק או סוג של נקמה נגדנו הגברים, שהאישה/ האמנית מצאה אותנו אשמים בהפצת זרענו ללא הבחנה וביצירת תינוקות לא רצויים כמו זה שבקופסא. למה האמנית עושה לי את זה?

אחרי שחלף ההלם הראשוני, העין מתחילה לשים לב לפרטים: הפיתול של עמוד השידרה, צורת הראש, האברים הלא מפותחים. צער שוטף אותי, אם זה לא התינוק המת שלי, האם זה לא התינוק המת של כל אחד? תוצאת העוולות הקולקטיביים שלנו, שטואטאה מתחת לשטיח ועכשיו חזרה בקופסת מתנה לרדוף אותנו. השלד בארון המשפחה שהאמנית שימרה בשבילנו כדי שנתעמת איתו כל פעם שנבחר לפתוח את הקופסא (באיזו תכיפות הבחר לעשות זאת?)

בהיריון ללא לידה, חיי התינוק הזה מושעים לנצח בלימבו. הוא/ היא מתחילים לאבד את הצורה של תינק מסיים אקטואלי, ולובש צורה של סמל אוניברסלי- של כל התינוקות שלא נולדו וכל התינוקות שמתו כתינוקות. כל- כך הרבה פוטנציאל אנושי מבוזבז. כל- כך הרבה חיים שנגדעו לפני שבכלל התחילו. כה שברירים הם חיינו. 

 

הלם/ פאראנויה וצער מלווים כל מי שפותח את הקופסא הזאת.