האם תינוק זה הוא שלך?

 
 

HebrewEnglish

לא נערכה בדיקת רקמות אך מעצם היותך אדם שחי בעולם הזה כמוני, היחסים בינינו היו בלתי נמנעים. לכן אני רואה בך שותף/ה מלא/ה ליצירת החיים החדשים בתוכי: חיים המתהווים שעה שעה וללא הרף, הפולטים בהבשלה איטית ועיקשת אינספור צאצאים.

אב פוטנציאלי יקר, אם גם את/ה מאמין/ה ביחסים אלו את/ה מוזמן/ת להצטרף לשושלת אחרית הימים ולזכות בחיי נצח. לשם כך את/ה מתבקש לענות על שאלון קצר שיבטיח את מימוש תינוקנו המשותף.

התינוק שלפניך, הוא אחיהם של למעלה מ-350 תינוקות שנשלחו על ידי “מירי הפצת עוברים” (האמנית מירי נישרי) משנת 1998 ועד עתה, לאבות שונים בכל קצוות תבל. האבות יצרו אבולוציה חדשה, מעין משפחה אלטרנטיבית שייסדה קולוניה המורכבת ממאות צאצאים ואבות ואם אחת.

כעת, “מירי הפצת עוברים” זלגה אל המרחב האינטרנטי, בו היא משכפלת את עצמה עד אינסוף ומייצרת קולוניה חדשה שעתידה להתפרש על פני שדות הרשת הרחבים וכבלי התקשורת התת ימיים. האב מתבקש לתרום אקטיבית להיווצרותו של התינוק.

האם תסכים/י להצטרף לחלום ולשושלת ולזכות בחיי נצח אינטרנטיים?

 כן!

לפני שאת/ה מגיע/ה להחלטה גורלית זו, מומלץ לך להכיר את האבות המייסדים.
ההתכתבות איתם מתועדת באתר זה בקטגוריות המסומנות בצבעים ומפורטות למטה.

 

המגילה:
הוידאו מגולל את סיפור מפעל התינוקות מנקודת מבטה של מירי הפצת עוברים

 
 
Main Hebrew
 

Developer and Consultant: Doron Baisa | Design and QA: Adi Calif | The Force: Tofi Stoler