HebrewEnglish

מירי הפצת עוברים – האם תינוק זה הוא שלך?

שאלון הצטרפות לשושלת אחרית הימים המתחדשת

*טופס זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות פטריארכלית בלבד אך מיועד לכל המגדרים
אב פוטנציאלי יקר,

לפניך שאלון שנועד לאפשר לי, מירי הפצת עוברים, לברור את החומר הגנטי המתאים ביותר על מנת להפיק את הצאצא האידיאלי עבורנו. אנא השתדל להשיב בכנות ובפתיחות ככל הניתן.
במידה וחלק מהשאלות נראות לך חודרניות מדי, אינך חייב לענות עליהן –  גם שתיקה היא תשובה לגיטימית בקולוניה שלנו – למעט לשאלות המסומנות ב-*.

לתשומת לבך: תגובותיך לטופס זה יהפכו את הצאצא שלנו ליצירתך לכל דבר.
לאחר מילוי הטופס תקבל תעודת לידה המכילה תצלום של התינוק.

לעומת בנק הזרע, שם יש העדפה ברורה לאבות בלונדינים עם עיניים כחולות שגובהם מעל מטר שמונים, בעלי כושר קרבי גבוה שאינם סובלים מקוצר ראיה או כל פגם אחר, כאן במירי הפצת עוברים כולם,
כולל נשים, מוזמנים לקיים פרו ורבו. יש לזכור שגם אנשים נמוכים השפיעו רבות על ההיסטוריה האנושית – תרומה מאלברט איינשטיין, למשל, לא הייתה מתקבלת לבנק הזרע, גם לא מגולדה מאיר, מנפוליאון או מהיטלר…


פרטי האב הפוטנציאלי
שם: *
במידה ותעדיף להישאר אנונימי , אנא בחר שם אחר

לאום:

כתובת מייל: (הכתובת תישאר חסויה במערכת)
תפקידך בקוסמוס:
מי/מה המוזה שלך?
פרטי התינוק שלנו
שם התינוק:*
מקום הלידה:

איזה מין תינוק תרצה?
למי אתה רוצה שהתינוק יהיה דומה ומה הם התכונות, היתרונות, הפגמים והכישורים
הרצויים מבחינתך?


מקצוע עתידי מועדף לתינוק:


אם עיסוק אחר, פרט:
במה היית רוצה שהתינוק יאמין?(ניתן לבחור יותר מאפשרות אחת)אם אחר, פרט:
על פי מסורות עתיקות על התינוק ללמוד ולגלות במשך חייו
את מה שהמלאך השכיח ממנו בעת לידתו.
מה תרצה שיוטמע בתודעתו כבר בעת היווצרו?
סמן את האופציה המועדפת עליך:*


נמק בבקשה:

מהו הציווי המוסרי שיעמוד כנר לרגליו של התינוק?

האם תרצה להפיץ עוברים במקומי?
*אנא שתף חומר גנטי בדמות תמונה/טקסט/וידאו שישמשו ליצירת התינוק
(חומר גנטי הוא כל חומר מפרה כגון זכרונות, חלומות, אסוציאציות, ציטוטים או יצירה שלכם)
(דגימה של חומר גנטי שנתרם על ידי אב אהוב במיוחד)

העבר לכאן תמונות ניתן להעלות jpg/jpeg/png עד MB 3