ארוויןThe child’s fate: לאכול אותו גורל התינוק:
Father’s profession: אווירונאוט מקצוע האב:
Father’s cosmic role: קוסמונאוט תפקיד האב בקוסמוס:
Color of father’s halo: אפור צבע ההילה של האב:
The Father’s Muse: אנדי וורהול המוזה של האב:
Chronic conditions: Yes | כן

קלפטומניה
מחלות כרוניות:
Child characteristics: אין אנו חייבים להבין כדי לאהוב. מה שאנו חייבים הוא לחלום מאפייני הילד:

Preferred religious orientation of child:
Christianity | נצרות
ממתקים
השקפה דתית רצויה לילד:
Knowledge imprinted at time of birth: הלא נודע תמיד מעורר התלהבות ידע מוטמע בעת הלידה:
Identity: The child would have a fragmented and flexible identity and an alternating sense of self | הילד יהיה בעל זהות מפוררת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: כל הסרטים הם חלומות, אך סרטים מסוימים הם כאלה יותר מאשר אחרים. נימוק:
Willingness to distribute embryos: Yes | כן נכונות להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף:
Array

Array—error12—

—6—

” />