גרינשפלדThe child’s fate: לשלוח לטבילה ולחסות הכנסיה גורל התינוק:
Father’s profession: כלבן מקצוע האב:
Father’s cosmic role: קלפן תפקיד האב בקוסמוס:
Color of father’s halo: אפור צבע ההילה של האב:
Muse’s Father: אורסון וולס המוזה של האב:
Chronic conditions: No | לא

קרירות
מחלות כרוניות:
Child characteristics: זה כעשר שנים אני מרגיש במידה גדלה והולכת שאינני בקו הבריאות. ההרגשה הנוחה שגופךָ נשמע לך מכל הבחינות, שגופך פועל גם בלי שאתה שם לב אליו ודואג לו כל הזמן, ההרגשה הנוחה הזאת, שרוב בני-האדם שואבים ממנה תמיד את עליזותם ובייח מאפייני הילד:

Preferred religious orientation of child:
Buddhism | בודהיזם,Judaism | יהדות השקפה דתית רצויה לילד:
Knowledge imprinted at time of birth: שני החטאים המרכזיים של האדם, מהם כל שאר החטאים נובעים: חוסר סבלנות ועצלנות. ידע מוטמע בעת הלידה:
Identity: The child would have a fragmented and flexible identity and an alternating sense of self | הילד יהיה בעל זהות מפוררת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: מה שהיה הוא שיהיה נימוק:
Willingness to distribute embryos: Yes | כן נכונות להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: