זיגמונד פרויידFather’s profession: פסיכואנליטיקן מקצוע האב:
Father’s cosmic role: פשר החלומות תפקיד האב בקוסמוס:
Color of father’s halo: אדמדם צבע ההילה של האב:
The Father’s Muse: חרדת הסירוס המוזה של האב:
Chronic conditions: Yes | כן

אובססיה להיסטריה
מחלות כרוניות:
Child characteristics: שלא יהרוג את אבא שלו מאפייני הילד:

Preferred religious orientation of child:
Judaism | יהדות
השקפה דתית רצויה לילד:
Knowledge imprinted at time of birth: אהבה ידע מוטמע בעת הלידה:
Identity: The child would have a fragmented and flexible identity and an alternating sense of self | הילד יהיה בעל זהות מפוררת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: השתנות מבורכת נימוק:
Willingness to distribute embryos: No | לא נכונות להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: