שמעון התרסיFather’s profession: חלפן מקצוע האב:
Father’s cosmic role: חמור תפקיד האב בקוסמוס:
Color of father’s halo: אפור צבע ההילה של האב:
Muse’s Father: המהרג\’ה המוזה של האב:
Chronic conditions: No | לא

מחלות כרוניות:
Child characteristics: הלא נודע, מעורר תמיד התלהבות מאפייני הילד:

Preferred religious orientation of child:
רומנטיק השקפה דתית רצויה לילד:
Knowledge imprinted at time of birth: אין אנו חייבים דבר אלא לילד שהיינו ידע מוטמע בעת הלידה:
Identity: The child would have a unified personality and a concrete, stable identity | הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: למען העתיד נימוק:
Willingness to distribute embryos: Yes | כן נכונות להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: