Miri Embryo Distribution to Michel Tournier

 

 

 קיץ 2002

 

שלום מישל טורניה

 

ברצוני להתוודות ולספר לך שהתינוק ששלחתי לך בעצם אינו שלך, התינוק שלך לא החזיק מעמד ומת שלושה ימים אחרי לידתו.

לתינוק ששלחתי לך אין שם, איש מלבדך לא יודע על קיומו ואם הייתי בספרטה אני עצמי הייתי אולי משליכה אותו מן הצוק מיד כשהבחנתי במרווחים הלא תקינים של אבריו….

לכן אם עדיין לא נקשרת אליו ואתה עדיין צמחוני תוכל במידה של קלות לנטוש אותו ביער השחור ( השווארצה וולדה ) כפי שנטשת אחרים שפלומתם הפכה לשער, או לחילופין לאכול מבשרו כפי שאכלת את בשר היונה האהובה עליך.

כמו שספרת לי על סנט קריסטופר שהשתוקק לטרוף את הילד ואילו אלוהים הושיעו….

היופי מתעוות וחוזר להיות בשר ולא סתם בשר, בשר של רגל תרנגולת.

 בידידות “מירי הפצת עוברים”