Deepak Chopra + Miri Embryo Distribution

 

Deepak Chopra

 

 קיץ 2002

 

שלום  דר’ דיפאק צ’ופרה

חלפו שלוש שנים ובתודעתי מהדהדות המילים של מוריך הקדמונים ” אני הוא זה, אתה הוא זה, כל זה הוא זה וזה הוא כל שיש.”

גופינו המורחב הוא היקום כולו דיקלמת בדבקות, תודעתינו אנרגיה בשדות הקוונטום האינסופיים , ניתן לרתום את המחשב הקוסמי כך שיעבוד למענינו- לצוות פשוטו כמשמעו על חוקי הטבע להגשים את חלומותינו ומאוויינו….אנחנו העוברים של מאוויינו…..

כשהריתי את תינוקינו הייתי אפופה במילות סיפרך “ההצלחה בשבעה חוקים רוחניים” מדריך מעשי להגשמת חלומותיכם. החוק הראשון כבר מלא אותי תיקווה קוסמית – חוק הפוטנציאליות הטהורה ואחריו חוק הנתינה וכו’ בחלומי ראיתיך מטביל את ילדינו הקט במי הגנגס  לאור ירח מלא……

נעצבתי כאשר הגיעה מכתבך הרשמי שאף לא נכתב על ידך, הבנתי שאתה עסוק בקידום מכירות של ” How to know good”, סיפרך החדש, מכדי לחיות את רגע ההווה –   presentומתנתי נדחפה במילים מנומסות, מההווה אל העתיד שהוא עכשיו עבר.

שלוש פעמים בלילות האחרונים פקד אותי אותו חלום – בחלום אתה עומד על שפת הגנגס הקדוש יחף טובל רגלך והמים הופכים שחורים, בנך בכורך מסרב להיכנס למים ואתה סוטר לו על לחיו.

היות ולא החזרת את התינוק התמלאתי תיקווה שתמצא את הזמן הכוונה ותשומת הלב ….

אך אינני יכולה לחכות יותר דר’ צופרה עלי לדעת האם הילד חי? האם נתת לו להיוולד? או שהוא עדיין נשאר עובר קפוא בקופסא שתאריך תפוגתה כבר הגיע? האם הוא עדיין שם, ממתין בין חיים למוות ללא גואל.

“…..אתחבר עם שדה הפוטנציאליות הטהורה…מידי יום אקצה זמן לשתיקה…. אשב במדיטציה דמומה לפחות פעמים ביום, למשך כשלושים דקות בבוקר ושלושים דקות בערב….מדי יום אקצה זמן לתקשר עם הטבע….אצפה בשקיעה או אקשיב לקול הגלים….אתחיל את יומי באמירת “היום לא אשפוט דבר” ובמשך כל היום אזכיר לעצמי לא לשפוט….לכל אשר אלך אביא עמי שי לכל אשר אראה….”

  בידידות “מירי הפצת עוברים”