אורה ברילNationality: יהודיה לאום:
Father’s cosmic role: אמנית תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: מכל הסובב אותי המוזה של האב:
Child characteristics: מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עקרונות הומניים בלבד
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: ואהבת לרעך כמוך חוקה:
Knowledge at time of birth: חמלה ואהבה ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: נימוק:
Desire to distribute embryos: כן תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: