אורנה כהנרNationality: יהודי לאום:
Father’s cosmic role: חצרנית תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: צלילים וקולות המוזה של האב:
Child characteristics: תינוקת נאהבת ומפונקת מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
גילוי לב
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: להיות חופשיה כלפי חוץ כמו שהיא מרגישה כלפי פנים חוקה:
Knowledge at time of birth: שערכו לא נמדד בחומר ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: