איה חוברסNationality: ישראלי לאום:
Father’s cosmic role: אמנית תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: פיקאסו, ריכטר, המוזה של האב:
Child characteristics: סקרנות, חיות, חכמה, נדיבות
פגם: חזק מספיק לא להסתמך על סביבתו
מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עקרונות הומניים בלבד
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: חיה ותן לחיות חוקה:
Knowledge at time of birth: שאין שני לו ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: כדי לגדול תמיד נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: