אימת הילדים

Nationality: כל לאום לאום:
Father’s cosmic role: עושה בלגן, פדיחות, רעש תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: הירח המוזה של האב:
Child characteristics: עם כנפיים, יודע לעוף ובוחר תמיד לחזור. מאפייני הילד:
Religious orientation of child: טבע השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: חיה ותן לחיות חוקה:
Knowledge at time of birth: סינית ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: יותר עדיף לו נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: