אלי פוקסNationality: יהודי לאום:
Father’s cosmic role: מפיץ אור תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: הבוקר המוזה של האב:
Child characteristics: מלא חלומות. חולם בהקיץ, משוטט בדרכים, אוהב אדם.
דמיון עף ברוח, קשור בחוט לעפיפון – שקצהו השני מחובר ליתד נטועה באדמה
מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עקרונות הומניים בלבד
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: ויאמר אלוהים יהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב חוקה:
Knowledge at time of birth: ילד אהוב שלנו ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: בעד מגובש ומוצק נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: