אלי פטלNationality: ישראל לאום:
Father’s cosmic role: וואו תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: אנשים מתענגים המוזה של האב:
Child characteristics: רגיש מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
אגנוסטית
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: חוקה:
Knowledge at time of birth: חוש כסף ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: