אל יעזורNationality: האל יעזור לאום:
Father’s cosmic role: אור, אור ..אור תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: המוזה של האב:
Child characteristics: מהעפר הוא בא ואל העפר הוא ישוב..
שיהיה מלא חלומות, דמיון בלי גבולות. שמחשבותיו יהיו נטועות בקרקע ומחוברות בחוט לעפיפון בשמיים..
מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עקרונות הומניים בלבד
יהדות
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: ”…ויאמר ה’, יהי אור, ויהי אור.
וירא ה’ את האור, כי טוב…”
חוקה:
Knowledge at time of birth: אתה אהוב עד מאוד ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: עדיף נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: