אמיר גליקNationality: ישראל לאום:
Father’s cosmic role: לעשות נעים תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: וורן באפט המוזה של האב:
Child characteristics: שיהיה גאון ומוקף חברים
שיהיה ערמומי ומלא חמלה בעת ובעונה אחת
שיזוז כמו אפריקאי
שיכתוב מהלב
נדיבות והרבה
מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עקרונות הומניים בלבד
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: Treat others the way you would like to be treated חוקה:
Knowledge at time of birth: לשבת במקום אחד.רק אחרי שכבר היה בכל מקום ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: יותר מעניין, לא? מאפשר להתפתח נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: