אסף רהטNationality: ענני נוצה לאום:
Father’s cosmic role: לראות את הנסתר והמבוזה תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: שיטוט וחלימה בהקיץ המוזה של האב:
Child characteristics: תינוק עם במט פעור כמו איה פלוטו מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
יאמין בשלוה נצחית
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: פציפיסט מושלם חוקה:
Knowledge at time of birth: יכולת נשימה ושלוה טבעית ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: