אNationality: יהודי לאום:
Father’s cosmic role: minerval תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: יוליוס קיסר המוזה של האב:
Child characteristics: אני רוצה שהתינוק ייראה כמו דעאל אבינועם פרומקין, שהוא יהיה בעל גובה בינוני, איי-קיו נמוך ובולבול קטן מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
באילומינטי
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: חוקה:
Knowledge at time of birth: ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: נימוק:
Desire to distribute embryos: כן תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: