בן צאודררNationality: ישראל לאום:
Father’s cosmic role: בן להורי תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: המוזה של האב:
Child characteristics: מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
למי איכפת
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: התמדה חוקה:
Knowledge at time of birth: הנכונות לחוסר תכליתיות קיומית ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: לאספנים אין זמן לזהויות מפוצלות או גמישות. נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: