דורוןNationality: צרקסי לאום:
Father’s cosmic role: הסגן של אלוהים תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: מירי נישרי המוזה של האב:
Child characteristics: אמיץ מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
בודהיזם
נצרות
אמונות תפלות
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: חכה ברמזור כשיש אדום חוקה:
Knowledge at time of birth: שהיה רוצח סידרתי ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: פיצול זה טוב ליהודים נימוק:
Desire to distribute embryos: כן תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: