דורוןNationality: יהודי לאום:
Father’s cosmic role: איש אוהב מוסיקה תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: המוזה של האב:
Child characteristics: ילדה טובה עם לב רגיש ואוהבת מוסיקה מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עקרונות הומניים בלבד
יהדות
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: תהיי את חוקה:
Knowledge at time of birth: ידיים טובות ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: ככה הוא יהיה גמיש אומנותית ורגשית נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: