היא-ליNationality: לאום:
Father’s cosmic role: אמנית ולוחמת למען זכויות בע”ח תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: בריג’יט ברדו המוזה של האב:
Child characteristics: התינוק יהיה חסר מגדר וחסר אברי מין. הוא יהיה מבין גדול בכסף ויקדיש את הונו לשינוי העולם ושחרור כל בעלי החיים בו משליטת האדם. מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
שחרור בעלי החיים
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: להציל את בעלי החיים מהמין האנושי חוקה:
Knowledge at time of birth: בעלי החיים לא נוצרו למען בני האדם, הם חיים למען עצמם ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: הוא ידע תמיד מה לעשות כדי לקדם את שליחותו בעולם נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: