הילה נועםNationality: ישראלית לאום:
Father’s cosmic role: מאיירת תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: חתולים פרוותיים, יצורים שטניים, ספרים כרוכים המוזה של האב:
Chronic conditions: לא

מחלות כרוניות:
Child characteristics: חם מזג – בעיקר על הכביש, עוקף בתורים בדואר, שובר ולא משלם. מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
ניהיליזם צרוף
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: חוקה:
Knowledge at time of birth: ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: