זזזNationality: ישראל לאום:
Father’s cosmic role: חידק תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: ביבי המוזה של האב:
Child characteristics: שחור עם נקודות אדומות מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: חירות חוקה:
Knowledge at time of birth: ללא אמונה ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: ככה נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: