חגית שחלNationality: ישראל לאום:
Father’s cosmic role: לחיות לנצח תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: השעון מתקתק המוזה של האב:
Child characteristics: נאמנה לעצמה, אוטנטית ומחוברת לרגשותיה. מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עקרונות הומניים בלבד
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: חוקה:
Knowledge at time of birth: את הנהדרת, החכמה והיפה מכולם ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: בסיס חיוני לאישיות מאוזנת נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: