חוה ראוכר

Nationality: ישראלי לאום:
Father’s cosmic role: משוטט תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: הרוח שמעיפה ממקום למקום המוזה של האב:
Child characteristics: משוטט צעיר, ,שואל שאלות, מטיל ספק ומרגיש בנוח במצבים של חוסר ודאות. מאפייני הילד:
Religious orientation of child: ישות חייזרית שייסדה את הגזע האנושי השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: סובלנות. חוקה:
Knowledge at time of birth: לא לאהוב מלאכים. ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: כדי שיהיו לו חיים מענינים נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: