טלNationality: רוסי לאום:
Father’s cosmic role: דואג לסימנים כחולים תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: המוזה של האב:
Child characteristics: מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
ישות חייזרית שייסדה את הגזע האנושי
יהדות
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: חוקה:
Knowledge at time of birth: רק החזקים שורדים ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: אוננות חזקה ומשותפת מוצלחת יותר. נימוק:
Desire to distribute embryos: כן תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: