יאיר ברקNationality: נפש יהודי הומיה לאום:
Father’s cosmic role: משחרר תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: המוזה של האב:
Child characteristics: א-מיני, לא קיים, לא דומהף לא מוכשר, לא רצוי מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
לא מאמין
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: ללא ציווי חוקה:
Knowledge at time of birth: ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: ללא זהות נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: