יהלוםNationality: יהודי לאום:
Father’s cosmic role: אמן תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: הכישלון המוזה של האב:
Child characteristics: רגישות גובהה, נטייה לקחת ללב. מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עקרונות הומניים בלבד
אחווה
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: שנא את הרשע.
תמיד הבט בגובה עיניים לכל אדם, אישה ורעיון.
זכור שהעצמי והאחר שווים ואין להפלות ביניהם.
חוקה:
Knowledge at time of birth: דמות האם ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: מתוך היציבות עולים כמו ענפים המוכנות להשתנות, והגמישות להתפתח ולהיות מאושר. נימוק:
Desire to distribute embryos: כן תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: