יונת ניצן גריןNationality: ישראלית ובריטית לאום:
Father’s cosmic role: חלימה תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: המיקרוביום שהרטיב את חבל הטבור המוזה של האב:
Child characteristics: התינוקת שלנו דומה לרוח. תכונה: בלתי נראות. פגם: נולדה בעמק הירדן. כישרון: גילגול נשמה שזה גם יתרון. מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
התינוקת שלנו תאמין בגילגול נשמות
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: השרדות חוקה:
Knowledge at time of birth: בטחון בחיים ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: זהות מפוצלת ליתר ביטחון. גמישות כדי לעמוד בשינויים. תודעה עצמית משתנה בהתאם לרוח הזמן הפוליטית נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: