יעל בירקנשטוקNationality: ספרד לאום:
Father’s cosmic role: מחברת תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: אהבה המוזה של האב:
Child characteristics: דומה לאביו . תכונותיו סקרן רגיש מלא הומור חכם. מסתגל לשינויים בקלות
פגמים מרוכז בעצמו. אובססיבי קל לנקיון. אומר כל מה שחושב
כישורים. שתי רגלים על הקרקע. מבין. ידי זהב. חברתי. אוהב לחיות. אמיץ.
מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
שיאמין בעצמו
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: אהבת האדם. חוקה:
Knowledge at time of birth: שהוא שווה ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: חייו יהיו קלים יותר נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: