לארה גבריאליNationality: ישראלית לאום:
Father’s cosmic role: אמנית ולוחמת צדק תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: הקוסמוס המוזה של האב:
Child characteristics: אם מניקה, בעלת כוחות ריפוי, פריון, קסם וטבע.
מביאה את בשורת החיים, בעלת יכולות הגנה על כל אלה שעלולים להיפגע, מקור בלתי נדלה של אהבה, תחייה ורחמים.
מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
בנשגב.
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: להביא את בשורת החיים, להגן, לרפא ולאהוב. חוקה:
Knowledge at time of birth: חמלה והחלמה. ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: אם כל האמהות, אלה אוניברסלית. נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: