ליאורNationality: ישראלי לאום:
Father’s cosmic role: צורת חיים בלתי חשובה תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: אבא שלי המוזה של האב:
Child characteristics: שלא יהיה דומה לשכן. חכם, חזק ובריא. מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
במה שהוא רוצה
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: להיוץת טוב לכל ישות חיה על פני כדור הארץ חוקה:
Knowledge at time of birth: הכל אפשרי ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: