מירה צדרNationality: ישראלית לאום:
Father’s cosmic role: אמן תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: המוזה של האב:
Child characteristics: הייתי שמחה להיות מסוגלת לזכור יותר מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עקרונות הומניים בלבד
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: ואהבת לרעך חוקה:
Knowledge at time of birth: ביטחון וגמישות תודעתית ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: שיהיה מסוגל להכיל תודעה מורכבת נימוק:
Desire to distribute embryos: תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: